Energy | excellolaw

Anläggningar för energiproduktion är kanske de mest långsiktiga industriella investeringar som görs och dessutom bland de mest kapitalkrävande. Ofta behöver flera parter gå ihop och bygga en gemensam anläggning. Detta ställer krav på väl fungerande strukturer över tid och för de olika faserna i investeringen. Uppförandefasen har andra förutsättningar än den långsiktiga driftsfasen avseende CAPEX och OPEX men även ur parternas olika principer för allokering av och handlingsfrihet med kapital över tid. Hos Excello kan du få hjälp av experter som varit delaktiga i flertal energiprojekt.

  • Ägaravtal för uppförande, drift och avyttring

  • Markåtkomst och anslutningar

  • Förvärv av anläggningstillgångar och infrastruktur

  • Överlåtelser och förvärv av energiproducerande anläggningar