Family law | excellolaw

Excello biträder sina klienter inom en rad familjerättsliga områden såsom:

Arvsrätt
Bodelning inom äktenskap samt vid äktenskapsskillnad
Boutredning
Faderskapsfrågor
Samboförhållanden/samboavtal
Upprättande av testamente
Umgängesrätt med barn
Underhåll till maka/make
Underhåll till barn, vårdnad om barn
Upprättande av äktenskapsförord
Äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor