Properties | excellolaw

Fastigheter har en mångfacetterad roll i samhället beroende på vem man är och vilken affär man driver: som bostäder, verksamhetslokal, investering, säkerhet, underhållsobjekt, utvecklingsprojekt mm. Oberoende av var du befinner dig har Excello kunskap och erfarenhet att hjälpa dig att säkerställa att din fastighetsaffär motsvarar kalkylförutsättningarna. Vi kan t ex hjälpa dig med:

  • Överlåtelser och förvärv av enskilda fastigheter eller paketerade i bolag

  • Utveckling och exploatering

  • Hyresavtal med kommersiella parter, t ex hotelloperatörer, köpcentrum, vårdbyggnader

  • Byggnadskapitalbaserade avtal

  • Rentingaffärer