Flight law | excellolaw

Vi företräder större och mindre flygbolag, helikopteroperatörer, flygverkstäder, flygmäklare, reseförmedlare m.m. där vi hjälper till med all flygrelaterad juridik såsom överlåtelse och uthyrning av luftfartyg, registreringsärenden, ansökningsärenden, avtalsskrivning m.m. Vi har även lång erfarenhet av skadereglering av större kommersiella flygolyckor.