Comercial agreements | excellolaw

KOMMERSIELLA AVTAL

Våra advokater ger råd inom ett brett omfång av affärshändelser. Med en gedigen exponering mot olika typer av affärer i ryggen hjälper vi dig att förhandla och dokumentera avtalsvillkoren som är centrala för bolagets framgång och tillser att riskexponeringen begränsas och tydliggörs. Vi hjälper dig med t ex:

 • Inköp och kontraktstillverkning

 • Outsourcing

 • Distribution, försäljning och export

 • Sekretess

 • Licenser och teknologiöverföring

 • Franchise

 • Uppdragsavtal

 • Upphandling av system och integrationstjänster

Kontaktperson
 • phone-call-icon-h_icon_phone_b-1024x1024 (kopia)
 • blogger-circle_318-27548 (kopia)
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle