Tech & digital | excellolaw

TECH & DIGITAL

Med en teknologi som hela tiden utvecklas och för med sig ny affärslogik, nya strategier och innovativa affärsmodeller behöver du en advokat som är uppdaterad på den föränderliga marknaden och de juridiska förhållanden som påverkar dina affärer. Våra advokater har kommersiellt fokus, innovativt synsätt och balanserar nya möjligheter mot kommersiell riskexponering och regulatoriska förutsättningar. Vi stödjer dig inom bl a:

  • Betalningstjänster

  • Integritet och dataskydd

  • Molntjänster

  • Sociala medier

  • Licensiering

  • Content

Kontaktperson
  • phone-call-icon-h_icon_phone_b-1024x1024 (kopia)
  • blogger-circle_318-27548 (kopia)
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle