Tjänster | excellolaw
Arbetsrätt
Arbetsrätt
Migrationsrätt
Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stanna i Sverige. Du kan med största förtroende vända dig till honom om du är i behov av rättsligt biträde inom migrationsrätt. Han hjälper dig att ansöka om uppehållstillstånd eller biträda dig om du behöver hjälp att överklaga ett beslut och även hjälpa din familj med anhörighetsinvandring. Om du ska ansöka om arbetstillstånd i Sverige kan han biträda dig som ombud. Han biträder även arbetstagare
Bolagsfrågor & aktiemarknad
Bolagsfrågor och aktiemarknad
Bank och finans
Bank och finans
Energi
Energi
Kommersiella avtal
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser & Investering
Företagsöverlåtelser och Investering
Familjerätt
Familjerätt
Fastigheter
Fastigheter
Tech & digital
Tech och digital
Tvistelösning
Tvistelösning
Flygrätt
Flygrätt
Visa mer